TTO -  Những máy tính sử dụng Windows đang bị đe dọa bởi mã độc khai thác lỗi bảo mật mới nhất (MS08-001) được tin tặc phát tán trên Internet.