Tin tài chính - chứng khoán

Gốc
* Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế (DMC) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu (CP) để làm CP quỹ, thực hiện từ ngày 7.4 - 7.7 theo phương thức khớp lệnh. Trong khi đó, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt đăng ký bán toàn bộ 116.010 CP đang nắm giữ của Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam (PNC); thời gian thực hiện từ ngày 1 - 27.4. (M.Phương)

Tin nóng

Tin mới