Cuộc thi đi tìm người rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 do Samsung tổ chức đã chính thức được phát động vào hôm qua tại TP.HCM và sẽ kéo dài từ 20.9 - 31.10. BTC sẽ chọn ra 6 gương mặt tham gia lễ rước đuốc tại TP.HCM vào ngày 30.4.2008.