Hôm nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đất nước Lào anh em long trọng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 40 nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2015). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu chặng đường 40 năm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước với những thành tựu to lớn, đầy tự hào mà nhân dân Lào anh em đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng NDCM Lào.

Đất nước Lào tươi đẹp có diện tích 236.800 km2, nằm ở Đông - Nam Á, phía bắc giáp Trung Quốc, tây bắc giáp Mi-an-ma, tây nam giáp Thái-lan, nam giáp Cam-pu-chia và đông giáp Việt Nam; dân số hơn 6,5 triệu người, gồm 49 dân tộc; Đạo Phật chiếm 85% tổng dân số. Lào là đất nước có lịch sử hàng nghìn năm văn hiến, nhân dân Lào có truyền thống dũng cảm đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng phát triển đất nước. Với truyền thống dũng cảm kiên cường, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng NDCM Lào, nhân dân các dân tộc Lào đã gắn bó đoàn kết, chiến đấu anh dũng chống ngoại xâm, giải phóng hoàn toàn đất nước và thành lập nước CHDCND Lào vào ngày 2-12-1975.

Trong bốn thập kỷ qua, nhất là ba thập kỷ của thời kỳ đổi mới do Đảng NDCM Lào khởi xướng và dẫn dắt, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện và đáng tự hào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại diện mạo mới cho nước Lào tươi đẹp: Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định vững chắc; an ninh, quốc phòng được bảo đảm; kinh tế duy trì được đà tăng trưởng cao liên tục trong những năm gần đây; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước Lào vững bước trên con đường CNH và HĐH, liên tục thực hiện thắng lợi các Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, trong đó gần đây nhất là Kế hoạch 5 năm lần thứ VII giai đoạn 2011-2015, thực hiện xây dựng và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tạo tiền đề để từng bước tiến lên CNXH. Trong thập kỷ gần đây, nền kinh tế Lào đã có sự phát triển vượt bậc. Năm 1980, GDP bình quân đầu người của Lào chỉ đạt 118 USD/người, nhưng đến năm 2015, con số này vượt 1.800 USD/người và Lào đã cơ bản hoàn thành công tác xóa nghèo. “Xứ sở Triệu Voi” tươi đẹp và mến khách đang là một trong những điểm đến hấp dẫn của bạn bè, du khách quốc tế và các nhà đầu tư trên thế giới. Trong sáu tháng đầu năm 2015, Lào thu hút được 179 dự án đầu tư trong và ngoài nước, trị giá hơn ba tỷ USD; 355 dự án ODA, trị giá gần 307 triệu USD; lạm phát được kiềm chế ở mức 2,15%. Dự báo, trong năm 2015, Lào sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 7,5%. Về quan hệ đối ngoại, Lào đạt nhiều thành tựu trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác, chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, kết hợp giữa đối ngoại Chính phủ với các hoạt động Đảng và tổ chức quần chúng; tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế. Uy tín và vị thế của Lào ở khu vực và trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, nhất là khi Lào sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016, năm đầu tiên Cộng đồng ASEAN đi vào hoạt động.

Trong ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước láng giềng anh em Lào, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính mến, những người đã đặt nền móng xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, nhân dân hai nước anh em đã đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh trên tinh thần "hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng và có một không hai trong lịch sử thế giới đương đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đã được xây đắp, nuôi dưỡng và phát triển bằng công sức và xương máu của nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam và Lào trong suốt chiều dài lịch sử, là tài sản vô giá của hai dân tộc, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước, cần truyền mãi cho các thế hệ mai sau.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như mỗi thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả mà Đảng NDCM Lào và nhân dân Lào anh em dành cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Trước sau như một, Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định luôn luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, nhân dân Lào tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng!

Chúc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi được các thế hệ nhân dân hai nước giữ gìn và phát triển trên con đường tiến tới phồn vinh và hạnh phúc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới!

Nhân Dân