Tin tưởng năng lực của hệ thống Tài chính – Ngân hàng trong khu vực

Gốc
Hanoinet- Ngày 7/10/2008, các Bộ trưởng Tài chính ASEAN đã tổ chức họp không chính thức tại Dubai và Hội nghị xúc tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN tại các nước vùng Vịnh nhân dịp Hội nghị thường niên IMF/WB.

Tin nóng

Tin mới