Những thông tin đáng chú ý ngày 1/10/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...