Tin vắn chứng khoán ngày 1/3

Gốc
Những thông tin đáng chú ý ngày 1/3/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

CôngThương - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam (mã NVN-HOSE) được 10.656.800 cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 106.568.000.000 đồng. * Ngày 3/3/2010, 3.600.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) sẽ chính thức giao dịch trên HOSE với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 36 tỷ đồng. Đây là số cổ phiếu phát hành theo thông báo số 641/TB-SGDHCM ngày 30/10/2009 để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành riêng lẻ. * Ngày 19/3/2010, 15 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 22.000 đồng/cổ phiếu; biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu. * Từ ngày 1/3/2010 - 26/4/2010, bà Lâm Thúy Hường, vợ ông Trần Minh Thái - thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 1/3/2010 - 1/5/2010, ông Trần Văn Thuộc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 10.630 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. * Từ ngày 29/2/2010 - 31/5/2010, ông Bùi Minh Tuấn, em trai ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 513.136 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ. * Từ ngày 1/3/2010 - 1/5/2010, ông Nguyễn Tri Bổng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn (mã TRI-HOSE) đăng ký bán 67.416 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * Dự kiến ngày 9/4/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID-HOSE) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, Tp.HCM. * Ngày 27/3/2010, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường Thống Nhất - số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2008-2009 và kế hoạch niên độ tài chính 2009-2010; Báo cáo tiến độ thưc jhiện Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; Báo cáo hoạt động tài chính; bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm ký 2008-2012; báo cáo cơ cấu thành viên Ban cố vấn; Phê chuyẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc niên độ tài chính 2009-2010. * Ngày 17/2/2010, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cổ đông nội bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu, đã mua 60.520 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do giá thị trường của cổ phiếu không phù hợp với chiến lược đầu tư của PVFC, số cổ phiếu nắm giữ còn 11.231.390 cổ phiếu, chiếm 7,61% vốn điều lệ. * Từ ngày 25/7/2009 - 9/2/2010, bà Phạm Thị Hằng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) đã mua 126.440 cổ phiếu, đã bán 92.010 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 865.277 cổ phiếu, chiếm 16,64% vốn điều lệ, số cổ phiếu do nhận cổ tức và mua phát hành thêm là 343.253 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi nhận cổ tức và cổ phiếu phát hành thêm là 1.208.530 cổ phiếu, chiếm 14,83% vốn điều lệ. * Từ ngày 29/1/2010 - 23/2/2010, Vietnam Property Holding (VPH), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đã mua 373.330 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.741.720 cổ phiếu, chiếm 21,77% vốn điều lệ. * Ngày 11/2/2010, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE) đã bán 71.240 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 745.104 cổ phiếu, chiếm 4,967% vốn điều lệ. * Từ ngày 13/1/2010 - 9/2/2010, ông Phạm Đỗ Huy Cương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) đã mua 48.530 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 525.810 cổ phiếu, chiếm 10,11% vốn điều lệ. * Từ ngày 25/1/2010 - 22/2/2010, Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Kỹ thuật Hoàn Thiện, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) đã mua 402.010 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.615.490 cổ phiếu, chiếm 14% vốn điều lệ. * Từ ngày 26/1/2010 - 22/2/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong (mã AAM-HOSE) đã mua 81.180 cổ phiếu, đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 831.600 cổ phiếu, chiếm 7,33% vốn điều lệ. * Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) thông báo giải thể Chi nhánh Hoàng Vĩnh Long (đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long) kể từ ngày 23/2/2010 do sắp xếp lại kế hoạch sản xuất kinh doanh. * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) thông qua sản lượng mía nguyên liệu cho vụ ép mía 2010-2011 trên 1.000.000 tấn, đạt 11CCS trở lên; sản lượng đường các loại đạt: 115.000 tấn; sản lượng cồn: 8-10 triệu lít; doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng; vốn điều lệ 400 - 500 tỷ đồng; cổ tức: 17-20% * Từ ngày 15/1/2010 - 13/2/2010, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, mẹ đẻ bà Đào Thị Tuyết Hồng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) đăng ký bán 1.000 cổ phiếu, đã bán 300 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 700 cổ phiếu. * Từ ngày 25/2/2010 - 25/3/2010, ông Đào Ngọc Hùng - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ. * 7h30 ngày 31/3/2010, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – số 390 đường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang. * Ngày 17/4/2010, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HNX) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại Công ty Cổ phần Bột giặt LIX , Khu phố 4 , phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM, nhằm thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2009; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. * Ngày 3/2/2010, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Vỉệt Nam, cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) công bố: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) đã bán 52.100 cổ phiếu, chiếm 0,58% vốn điều lệ, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ; Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đã mua trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SD5 là 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 11,1 % vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.320.700 cổ phiếu, chiếm 14,66% vốn điều lệ; Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) đã mua trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SD5 là 300.000 cổ phiếu, chiếm 3,33 % vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 570.000 cổ phiếu, chiếm 6,33 % vốn điều lệ. * Ngày 23/2/2010, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) đã bán 57.500 cổ phiếu - tương đương với 2,09% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, số cổ phiếu nắm giữ sau khi bán còn 286.790 cổ phiếu - tương đương với 10,42% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 5/2/2010 - 23/2/2010, ông Đào Ngọc Hùng - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) đã bán 9.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 60 cổ phiếu. * Ngày 6/3/2010, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (mã THB-HNX) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2010 tại Khách Sạn Sao Mai, số 20, đường Phan Chu Trinh, Tp. Thanh Hóa nhằm thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010; thông qua báo cáo công tác tài chính năm 2009; thông qua phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức năm 2009. * Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp VINACONEX (mã VCS-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Như Nguyên giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex phụ trách các dự án bất động sản và khai khoáng tại khu vực phía Nam kể từ ngày 19/2/2010. * Từ ngày 26/1/2010 - 22/2/2010, ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đã bán 21.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 93.687 cổ phiếu. * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HNX) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 97 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 22,5 tỷ đồng và tạm dừng 1 lò nung để sửa chữa lớn. Thời gian dự kiến dừng lò từ ngày 12/2/2010 - 15/3/2010. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà được niêm yết 1.509.565 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 15.095.650.000 đồng. Theo VnEconomy

Tin nóng

Tin mới