Tin vắn chứng khoán ngày 17/11

Gốc
Diễn biến giá cổ phiếu DIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Những thông tin đáng chú ý ngày 17/11/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 15/11/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 933/2011/TB-SGDHCM về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HUD4) với số lượng là 15 triệu cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 662 đường Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

* Dự kiến từ ngày 18/11/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC -HSX) đăng ký mua 1.440.000 cổ phiếu, chiếm 9,6% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại.

* Từ ngày 18/11/2011 - 18/1/2012, Quỹ Đầu tư Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF -HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, dăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 4.846.714 cổ phiếu, chiếm 15,76% vốn điều lệ, nhằm đầu tư ngắn hạn.

* Từ ngày 17/11/2011 - 17/1/2012, ông Phạm Văn Thành - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR -HSX) đăng ký bán 350.000 cổ phiếu, dăng ký mua 350.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 500.000 cổ phiếu, chiếm o,235% vốn điều lệ, nhằm lướt sóng cổ phiếu trên danh mục.

* Từ ngày 21/11/2011 - 15/1/2012, ông Phạm Quang Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC -HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 230.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 16/9/2011 - 11/11/2011, Hiệp hội Mía đường Lam Sơn - Thanh Hóa, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS -HSX) đã mua 106.210 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do thị trường chứng khoán chưa ổn định đơn vị tạm dừng giao dịch và sẽ tiếp tục đăng kỳ thực hiện ở thời điểm thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 8.828.710 cổ phiếu, chiếm 17,66% vốn điều lệ, trong có cổ phiêús 1.704.500 cổ phiếu thưởng nhận ngày 26/9/2011, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại LSS.

* Từ ngày 18/11/2011 - 18/1/2012, Hiệp hội Mía đường Lam Sơn - Thanh Hóa, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS -HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 8.928.710 cổ phiếu, chiếm 17,86% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại LSS.

* Từ ngày 21/9/2011 - 9/11/2011, ông Lê Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã HOT -HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 11.010 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết biến động của thị trường chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 114.600 cổ phiếu, chiếm 1,43% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 18/11/2011 - 18/1/2012, ông Lê Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã HOT -HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 14/11/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG -HSX) đã mua 714.060 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 8.866.180 cổ phiếu, chiếm 13,70% vốn điều lệ.

* Từ ngày 13/9/2011 - 13/11/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS -HSX) đăng ký mua 233.620 cổ phiếu, đăng ký bán 233.620 cổ phiếu, đã mua 290 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá biến động không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.088.317 cổ phiếu, chiếm 5,95% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/9/2011 - 8/11/2011, ông Nguyễn Quốc Vũ Luân, em Nguyễn Quốc Vy Liêm - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc đất xanh (mã DXG -HSX) đăng ký bán 18.453 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 29.886 cổ phiếu (trong đó có 18.353 cổ phiếu giao dịch và 11.533 cổ phiếu chờ phân bổ), nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 13/9/2011 - 13/11/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL -HSX) đăng ý mua 503.650 cổ phiếu, đăng ký bán 503.650 cổ phiếu, đã mua 5.200 cổ phiếu, đã bán 28.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá biến động không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.802.110 cổ phiếu, chiếm 15,64% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 13/9/2011 - 13/11/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG -HSX) đăng ý mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được là do giá biến động không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.250.140 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Công ty cổ phần nhà Việt Nam (mã NVN -HSX) công bố thông tin về việc dừng phát hành 5.313.360 cổ phiếu năm 2011 là do tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến không thuận lợi, giá cổ phiếu của công ty xuống thấp hơn so với giá mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, nên nếu tiếp tục thực hiện thì đợt phát hành cũng không thành công.

* Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR -HSX) thông báo tái bổ nhiệm bà Trần Thị Hường đảm nhận chức danh Phó tổng giám đốc Phụ trách Tài chính của công ty, kể từn gày 15/11/2011.

* Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR -HSX) công bố thay đổi kế hoạch kinh doanh 2011 với doanh thu và thu nhập khác đạt 148 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 nộp hố sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu 6 triệu cổ phiếu trên HNX. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 60 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Khai thác đá, cát, sỏi...

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (mã PMS -HNX) được niêm yết bổ sung 2.027.662 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 50/UBCK-GCN ngày 20/04/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 20.276.620.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH -HNX) được niêm yết bổ sung 1.741.116 cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 21/NQ-ĐHCĐ ngày 27/03/2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 17.411.160.000 đồng.

* Từ ngày 14/10/2011 - 11/11/2011, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã UIC -HNX) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 45.100 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 12/9/2011 - 12/11/2011, FTIF- Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG -HSX) đăng ký mua 13.011 cổ phiếu, đăng ký bán 380.190 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.254.289 cổ phiếu, chiếm 9,90% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Ngày 26/12/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp & dân dụng dầu khí (mã PXI -HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Từ ngày 13/9/2011 - 13/11/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú (mã APC -HSX) đăng ký mua 530.170 cổ phiếu, đăng ký bán 530.170 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.406.250 cổ phiếu, chiếm 12,29% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 11/11/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII -HSX) đã mua 3.250.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 7.500.000 cổ phiếu, chiếm 9,98% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS -HSX) công bố thông tin về việc thôi nhiệm Phó Tổng giám đốc Ngô Quang Phú, kể từ ngày 9/11/2011.

* Từ ngày 14/9/2011 - 14/11/2011, ông Trần Hoàng Giang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CAD -HSX) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, đã mua 35.500 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do công tác bên ngoài thường xuyên nên chưa huy động đủ tài chính, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 35.504 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD -HSX) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi sản lượng kế hoạch từ 611,56 triệu m3 xuống 520,62 triệu m3. Các chỉ tiêu kế hoạch khác giữ nguyên.

* Ngày 25/11/2011, Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (mã PXS -HSX) tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Tin nóng

Tin mới