24H.COM.VN - Những thông tin đáng chú ý ngày 19/1/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.