Những thông tin đáng chú ý ngày 19/4/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 19/4/2010 - 19/6/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) đăng ký bán 1.000.000 chứng chỉ quỹ, đăng ký mua 1.000.000 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ sẽ nắm sau giao dịch là 7.065.595, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Từ ngày 19/4/2010 - 19/6/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 830.460 cổ phiếu, chiếm 5,06% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Từ ngày 19/4/2010 - 19/6/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) đăng ký bán 581.810 cổ phiếu, đăng ký mua 581.810 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 581.810, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có quyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) được niêm yết bổ sung 82.745.684 cổ phiếu phát hành thêm. * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 4/5 tới, 250 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) sẽ chính thức giao dịch với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá là +/- 20% so với giá tham chiếu. * Từ ngày 19/4/2010 - 19/6/2010, Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (mã DCC-HOSE) công bố: Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An đã mua 1.300.000 cổ phiếu DCC, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.225.900 cổ phiếu, chiếm 21,6% vốn điều lệ. Trong đó: Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An nắm giữ 2.019.300 cổ phiếu, chiếm 19,60% vốn điều lệ; ông Trịnh Thanh Huy nắm giữ 103.500 cổ phiếu, chiếm 1.00% vốn điều lệ; bà Nghiêm Bách Hương nắm giữ 103.100 cổ phiếu, chiếm 1% vốn điều lệ, nhằm đầu tư. * Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) từ ngày 5/2/2010 đến ngày 7/4/2010 đã thực hiện mua 15.880 cổ phiếu LSS nhưng không công bố thông tin. * Từ ngày 20/4/2010 - 20/6/2010, ông Nguyễn Hồ Quảng - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) đăng ký bán 140.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 140.545 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình. * Từ ngày 20/4/2010 - 20/5/2010, ông Trần Quang Thuận, anh ông Trần Quang Trình - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) đăng ký bán hết 13.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 20/4/2010 - 20/6/2010, bà Châu Thị Hồng Điệp, vợ ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) đăng ký mua 70.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 155.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư. * Từ ngày 19/4/2010 - 23/4/2010, bà Phan Hoàng Nhất Linh, vợ ông Phạm Khắc Tiến - Phó giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đăng ký bán hết 564.102 cổ phiếu. * Từ ngày 20/4/2010 - 20/6/2010, ông Huỳnh Kim Tiến - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container phía Nam (mã VSG-HOSE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 20.006 cổ phiếu, nhằm giải quyết công việc gia đình. * Từ ngày 19/4/2010 - 18/6/2010, ông Nguyễn Văn Hưng, anh ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 19.550 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân. * Từ ngày 19/4/2010 - 19/6/2010, ông Lê Thanh Năm - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 20.005 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân. * Từ ngày 19/4/2010 - 18/6/2010, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) đăng ký bán 350.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 300.000 cổ phiếu, chiếm 3,4% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) thống nhất việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Vật liệu điện lực với tỷ lệ nắm giữ là 10%, tương đương trị giá góp vốn là 2,5 tỷ đồng. Phương thức góp vốn sẽ được thông qua trong đề án thành lập công ty. * Từ ngày 7/4/2010 - 12/4/2010, Vietnam Dragon Fund Limited, tổ chức có liên quan đến Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) đã bán hết 415.990 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 7/4/2010 - 12/4/2010, Balestrand Limited, tổ chức có liên quan đến Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) đã mua 415.990 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 465.490 cổ phiếu, chiếm 4% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại IMP. * Từ ngày 5/4/2010 - 14/4/2010, bà Nguyễn Thị Thu Hồng - thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần nông Dược Hai (mã HAI-HOSE) đã bán 150.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 15.639 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. * Ngày 14/4/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII), tổ chức có liên quan đến Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đã mua 400.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.069.403 cổ phiếu, chiếm 24,98% vốn điều lệ. * Từ ngày 11/3/2010 - 12/4/2010, bà Võ Thị Hoàng Hồng, vợ ông Phạm Văn Thành - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) đã bán hết 20.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam Meco (mã MCG-HOSE) công bố quyết định sửa lại "Nâng tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam từ 40% lên 80% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Xăng (vốn điều lệ 90 tỷ đồng), tương đương 72 tỷ đồng, tương đương 7.200.000 cổ phần". * Từ ngày 8/2/2010 - 13/4/2010, ông Nguyễn Thành Đồng - Phó tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 203.400 cổ phiếu. * Từ ngày 12/4/2010 - 13/4/2010, ông Trần Văn Tài - Trưởng phòng tiếp thị - Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Đồng Tâm, em ông Nguyễn Văn Lực - Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) đã bán 55.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 391 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân. * Từ ngày 7/4/2010 - 12/4/2010, bà Đào Thị Tuyết Hạnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đã bán 1.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.076 cổ phiếu. * Từ ngày 20/11/2009 - 11/3/2010, Tổng công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 682.540 cổ phiếu, trong đó 71.140 cổ phiếu thưởng, chiếm 4,06% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) được niêm yết bổ sung 954.525 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành số 478/UBCK-GCN ngày 23/12/2009 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 9.545.250.000 đồng. * Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu đạt 825,701 tỷ đồng ; lợi nhuận trước thuế đạt 10,047 tỷ đồng; chia cổ tức trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% /vốn điều lệ. * Từ ngày 16/4/2010 - 16/6/2010, ông Đỗ Trường Giang - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (mã L62-HNX) đăng ký mua 1.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. * Từ ngày 16/4/2009 - 12/5/2010, ông Chu Đình Chí - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG-HNX) đăng ký bán hết 7.440 cổ phiếu. * Từ ngày 19/4/2010 - 19/6/2010, ông Phạm Văn An - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) đăng ký bán 7.500 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân. * Từ ngày 19/4/2010 - 16/6/2010, Nguyễn Nhất Tuấn, con bà Trần Thị Thược - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX) đăng ký bán 6.500 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. * Từ ngày 15/4/2010 - 31/5/2010, ông Quan Lương, cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký bán 143.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 16/4/2010 - 16/5/2010, ông Đinh Văn Nhân - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (mã SDD-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân. * Từ ngày 15/4/2010 - 13/5/2010, ông Ngô Thành Đồng - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) đăng ký bán 30.200 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 15/4/2010 - 12/5/2010, ông Nguyễn Đình Hoàn - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Ngày 31/3/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Vimeco (mã VMC-HNX) đã mua 10.500 cổ phiếu, tương đương với 0,16% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 453.900 cổ phiếu, tương đương với 6,98% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 16/4/2010 - 12/6/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Vimeco (mã VMC-HNX) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, tương đương với 6,15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 453.900 cổ phiếu, tương đương với 6,98% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 9/3/2010 - 8/4/2010, ông Trần Văn Liền - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HNX) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 13.475 cổ phiếu. * Từ ngày 8/3/2010 - 8/4/2010, bà Nguyễn Thị Khương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) đã bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 740 cổ phiếu. * Từ ngày 12/3/2010 - 12/4/2010, ông Hồ Thái Hòa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 67.334 cổ phiếu. * Từ ngày 30/3/2010 - 31/3/2010, Công ty Cổ phần Hải Minh, cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (mã MAC-HNX) đã bán hết 200.000 cổ phiếu, tương đương với 6,25% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. * Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (mã YSC-HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 51 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 1.560.000 USD, sản phẩm đạt 5.000 tấn, trong đó xuất khẩu đạt 3.840 tấn; lợi nhuận sau thuế đạt 3,850 tỷ đồng; chia cổ tức dự kiến từ 12 - 18%/năm. * Ngày 12/4/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được đăng ký giao dịch 1.600.000 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá 16 tỷ đồng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư Tp.HCM được đăng ký giao dịch 3.000.000 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá 30 tỷ đồng. * Ngày 20/4/2010, 68.884.571 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 688.845.710.000 đồng. * Ngày 20/4/2010, 1.600.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 16.000.000.000 đồng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần VIAN được đăng ký giao dịch 1.200.000 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá là 12 tỷ đồng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè được chấp thuận đăng ký giao dịch 10.900.000 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá là 109 tỷ đồng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Đồng Nai được chấp thuận đăng ký giao dịch 1.985.447 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá là 19.854.470.000 đồng.