Tin vắn chứng khoán ngày 21/10

Gốc
Những thông tin đáng chú ý ngày 21/10/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

* Từ ngày 21/10/2009 - 28/2/2010, bà Nguyễn Thị Đầm - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương Tp. HCM (mã TMS-HOSE) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 13.120 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn điều lệ, nhằm giải quyết tài chính cá nhân. * Nghị quyết của Ban đại diện Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) quyết định tạm ứng cổ tức năm 2009 cho Quỹ đầu tư VF4 với tỷ lệ10% trên vốn điều lệ - 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ. * Nghị quyết của Ban đại diện Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) quyết định tạm ứng cổ tức năm 2009 cho Quỹ đầu tư VF1 với mức 12% trên vốn điều lệ - 1.200 đồng/chứng chỉ quỹ. * Từ ngày 20/10/2009 - 16/11/2009, bà Châu Thị Vân, em gái ông Châu Văn Đức - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) đã bán 57.935 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ 0 cổ phiếu. * Từ ngày 21/10/2009 - 8/1/2010, bà Đoàn Minh Thư - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký bán 11.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình. * Từ ngày 21/10/2009 - 8/1/2010, bà Phan Thị Minh Lành, người có liên quan đến bà Đoàn Minh Thư - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký bán 2.280 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết viêc gia đình. * Từ ngày 20/10/2009 - 19/11/2009, bà Hồ Trần Diệu Lynh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) dự kiến bán 4.298 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm sửa nhà. * Từ ngày 20/10/2009 - 19/11/2009, ông Nguyễn Chí Toàn, chông bà Hồ Trần Diệu Lynh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) dự kiến bán 10.487 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm sửa nhà. * Từ ngày 23/10/2009 - 23/12/2009, ông Cao Đăng Thanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (mã HAS-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.465 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. * Từ ngày 20/10 - 26/10/2009, ông Hồ Xuân Nghiễm - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký bán 13.230 quyền mua, số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi chuyển nhượng là 2.415 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 106.717 cổ phiếu. * Từ ngày 20/10 - 26/10/2009, ông Lê Văn Tòng - thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký bán 50.887 quyền mua, số cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi chuyển nhượng là 862 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 345.862 cổ phiếu. * Từ ngày 20/10 - 26/10/2009, ông Doãn Bá Tùng - thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký bán 33.000 quyền mua, số cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi chuyển nhượng là 1.499 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 231.499 cổ phiếu. * Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) thông báo ông Trần Văn Nghi được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc DDM kể từ ngày 15/10/2009; ông Cao Tiến Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc DDM kể từ ngày 15/10/2009. * Từ ngày 22/9/2009 - 15/10/2009, ông Phùng Thanh Hải - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, chiếm 0,017% vốn điều lệ. * Từ ngày 20/10/2009 - 19/01/2010, ông Lê Quốc Duy - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 230.739 cổ phiếu. * Từ ngày 2/11/2009 - 2/2/2010, Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) đăng ký bán 454.100 cổ phiếu, nhằm bổ sung nguồn vốn thặng dư. * Từ ngày 12/10/2009 - 16/10/2009, VI (Vietnam Investment) Fund I, LP, tổ chức có liên quan đến Phan Thanh Lộc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.478.866 cổ phiếu, chiếm 12,4% vốn điều lệ. * Từ ngày 19/10/2009 - 31/12/2009, VI (Vietnam Investment) Fund I, LP, tổ chức có liên quan đến Phan Thanh Lộc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán tiếp 510.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.968.866 cổ phiếu, chiếm 9,85% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 19/10/2009 - 19/1/2010, bà Huỳnh Thị Kim Anh, vợ ông Hà Đức Cường - thành viên Ban kiểm soát kiêm Giám đốc Nghiên cứu phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 115 cổ phiếu, chiếm 0,001% vốn điều lệ, nhằm sử dụng chi tiêu cho gia đình. * Từ ngày 19/10/2009 - 19/1/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đăng ký bán 1.150.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.079.403 cổ phiếu, chiếm 25,1% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư cổ phiếu của CII. * Từ ngày 10/8/2009 - 15/10/2009, Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) đăng ký mua lại 500.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do do tình hình giá cổ phiếu TS4 biến động tăng cao hơn dự tính nên công ty không thực hiện giao dịch mua như đã đăng ký, số cổ phiếu quỹ hiện có là 522 cổ phiếu * Từ ngày 20/10/2009 - 18/11/2009, bà Trần Thị Thanh Hương - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HNX) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 50.030 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân. * Từ ngày 20/10/2009 - 18/11/2009, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 24.810 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân. * Từ ngày 14/10/2009 - 16/10/2009, ông Trần Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) đã bán 35.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.900 cổ phiếu. * Ngày 14/10/2009, ông Bùi Vũ Hùng - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Hà Nội (mã EBS-HNX) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phần nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Ngày 9/10/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam, người có liên quan đến tổ chức niêm yết là ông Đoàn Minh Mẫn - thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (mã PVS-HNX) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, đã bán 79.600 cổ phiếu, lý do không bán hết là khách hàng ủy thác không bán hết số lượng đăng ký trong thời gian đăng ký bán là 11/9 - 9/10/2009, số cổ phiếu nắm giữ còn 15.258.840. * Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) công bố Tập đoàn Điện lực Tân Tạo đã được Bộ Công Thương phê duyệt hiệu chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng Trung tâm điện lực Kiên Lương và đưa dự án Trung tâm điện lực Kiên Lương ra khu lấn biển. Mục đích của việc thay đổi là nhằm hạ giá thành của nhà máy nhiệt điện Kiên Lương. Vị trí phê duyệt xây dựng nhà máy nhiệt điện trước đây được dùng để xây dựng hồ dự trữ nước, nhà ở cho chuyên gia và khu thương mại, văn phòng cho Trung tâm điện lực Kiên Lương. Tập đoàn Tân Tạo đã khẩn trương xây dựng bờ kè, làm đường, san lấp mặt bằng để kịp giao mặt bằng chọn nhà thầu EPC vào Quý 02/2010 để đảm bảo tiến độ đưa nhà máy điện Kiên Lương 1 vào vận hành thương mại năm 2013-2014. * Từ ngày 5/9/2009 - 5/10/2009, bà Nguyễn Thu Thủy, em ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX) đã bán 1.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 20 cổ phiếu. * Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX) thông báo ông Trịnh An Huy được ủy quyền là nhân viên công bố thông tin của PVI kể từ ngày 16/10/2009 thay thế Ông Phạm Hoài Nam do ông Phạm Hoài Nam chuyển công tác sang đơn vị khác. * Từ ngày 18/9/2009 - 16/10/2009, bà Lưu Thị Minh Hằng, vợ ông Dương Quốc Thái, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã SPP-HNX) đã mua 19.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.700 cổ phiếu. * Từ ngày 18/9/2009 - 16/10/2009, bà Dương Thị Thu Hương - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã SPP-HNX) đã mua 10.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ còn 364.900 cổ phiếu. * Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) thông báo ông Nguyễn Xuân Nhàn, Giám đốc nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng giữ chức vụ Phó giám đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 14/10/2009. * Từ ngày 20/10/2009 - 20/11/2009, ông Bùi Phước Hùng - Ủy viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) đăng ký bán 4.400 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 4.400 cổ phiếu, nhằm mục đích cá nhân. * Tổng công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HNX) công bố thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009, số 120/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2009, trong đó Đại hội đồng cổ đông đã quyết định chuyển niêm yết cổ phiếu KBC từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. KBC đã nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM vào ngày 12/10/2009. * Từ ngày 20/10/2009 - 19/11/2009, ông Hoàng Văn Đại - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân. * Từ ngày 20/10/2009 - 19/11/2009, bà Nguyễn Thị Lan Phương - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM (mã SGD-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

Tin nóng

Tin mới