Những thông tin đáng chú ý ngày 26/3/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 29/3/2010, 752.505 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã COM-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 7.525.050.000 đồng. Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 793/TB-SGDHCM. Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/03/2010 theo Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM ngày 24/03/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM là do Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng đã khắc phục được nguyên nhân đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 phát sinh âm. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT-HOSE) công bố thông qua phương án phát hành thêm từ 2.000.000 - 5.000.000 cổ phiếu, tương đương với tổng số vốn huy động theo mệnh giá từ 20 đến 50 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ và phát hành 50.000 đến 100.000 trái phiếu ra công chúng và đối tác chiến lược. Thời gian phát hành trong năm 2010. Từ ngày 30/3/2010 - 10/4/2010, bà Châu Thị Thủy, chị gái ông Châu Văn Đức - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) đăng ký bán hết 5.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết chuyện riêng. Từ ngày 1/4/2010 - 1/6/2010, ông Nguyễn Xuân Vinh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 520 cổ phiếu, nhằm giải quyết kinh tế gia đình. Từ ngày 30/3/2010 - 30/5/2010, ông Nguyễn Quốc Khánh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gemadept (mã GMD-HOSE) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 201.395 cổ phiếu, nhằm cân đối đầu tư. Ngày 23/3/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn đồng ý cho ông Nguyễn Mạnh Hùng được chuyển quyền sở hữu 2.716.840 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) để góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Sài Gòn thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Từ ngày 30/3/2010 - 30/5/2010, ông Trần Văn Thanh - thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (mã PGC-HOSE) đăng ký bán 24.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 454 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân và gia đình. Từ ngày 31/3/2010 - 30/5/2010, ông Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đăng ký bán 39.580 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 32.992 cổ phiếu, chiếm 0,20% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc gia đình. Từ ngày 19/3/2010 - 19/5/2010, ông Trần Văn Đạt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) đăng ký bán hết 3.086.470 cổ phiếu. Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) thông báo cử ông Nguyễn Đức Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10 làm người dại diện phần vốn của Tổng công ty thay cho ông Trần Đình Đại; cử bố sung thêm ông Đặng Văn Long - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10 làm người đại diện phần vôn của Tổng công ty. Phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Lilama 10 được phân chia lại cho người đại diện như sau: ông Nguyễn Đức Tấn, đại diện 1.800.000 cổ phần - tương đương 20% vốn điều lệ; ông Đặng Văn Long, đại diện 990.000 cổ phần - tương đương 11% vốn điều lệ; ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng, đại diện 900.000 cổ phần - tương đương 10% vốn điều lệ; ông Trương Thế Vinh, đại diện 900.000 cổ phần - tương đương 10% vốn điều lệ. Từ ngày 18/12/2009 - 18/3/2010, ông Nguyễn Hoàng Chung, người có liên quan đến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 230 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do không thu tiền kịp như kế hoạch đã đăng ký, nâng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 50.006 cổ phiếu, chiếm 0,63% vốn điều lệ, nhằm đầu tư dài hạn Đại hội cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với doanh thu bán hàng đạt 305 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 48,6 tỷ đồng, trả cổ tức dự kiến 20% và thông qua tờ trình thực hiện chương trình phúc lợi thưởng bằng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2009: 120.000 cổ phần/ mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 1,5% vốn điều lệ và tăng vốn điều lệ do thực hiện chương trình ESOP lên 81.314.610.000 đồng. Thời gian thực hiện ngay vào cuối quý 1/2010. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) công bố ông Phạm Phi Điểu - Trưởng phòng kế hoạch công ty là người được Công ty Cao su Đồng Phú ủy quyền làm người công bố thông tin thay thế cho ông Đặng Gia Anh. Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec - Coteccons (mã CTD-HOSE) công bố công ty đã tổ chức lễ khởi công công trình Indochian Plaza tại số 239 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy với thời gian hoàn thành là 290 ngày. Tổng giá trị thầu là 417 tỷ đồng, bao gồm VAT. Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec - Coteccons (mã CTD-HOSE) thông báo ông Trần Quang Tuấn - Phó tổng giám đốc công ty là người được công ty ủy quyền làm người công bố thông tin của công ty. 7h30 ngày 7/4/2010,Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại phòng 309 - Trung tâm Hội ngị quốc gia - cổng số 2 - đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) thông báo về việc bổ nhiệm ông Vi Việt Dũng – Tổng giám đốc – làm nhân viên công bố thông tin, thay thế ông Vũ Văn Sơn từ ngày 29/3/2010. Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) công bố ông Phạm Văn Vinh thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soat công ty kể từ ngày 22/3/2010 do ông Vinh xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát. Ngày 19/3/2010, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đã bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 564.225 cổ phiếu, chiếm 1,49% vốn điều lệ, do chính sách đầu tư của ngân hàng. Ngày 29/3/2010, 375.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 3.750.000.000 đồng. Từ ngày 25/3/2010 - 24/5/2010, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFM); Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2), cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) công bố: VF1 đăng ký mua 620.000 cổ phiếu, đăng ký bán 595.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Từ ngày 25/3/2010 - 25/5/2010, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (mã PMS-HNX) đăng ký mua 352.270 cổ phiếu, tương đương 6,7% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Petrolimex tại PMS. Từ ngày 24/3/2010 - 21/5/2010, Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn, do ông Doãn Nam Khánh - Giám đốc; Ủy viên Hội đồng Quản trị; Đại diện quản lý phần vốn nhà nước Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HNX) đăng ký bán 162.120 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Từ ngày 24/3/2010 - 24/5/2010, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu - tương đương với 0,16% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Từ ngày 24/3/2010 - 24/5/2010, bà Hà Thanh Huyền, vợ ông Vũ Xuân Hòa - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) đăng ký bán hết 55.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân. Từ ngày 23/3/2010 - 18/5/2010, ông Phạm Văn Kiểu - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã SJM-HNX) dự kiến bán 1.774 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Từ ngày 24/3/2010 - 24/5/2010, ông Mai Thống Nhất - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi Măng (mã VTV-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình. Từ ngày 25/3/2010 - 25/4/2010, bà Nguyễn Thị Hiệp, vợ ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ chi tiêu cá nhân. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức ra thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 6.000.000 cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 6 tỷ đồng. Đây là số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và cổ đông chiến lược trong năm 2009 để tăng vốn điều lệ từ 64,7 tỷ đồng lên 124,7 tỷ đồng. Từ ngày 16/3/2010 - 19/3/2010, bà Nguyễn Thị Quế, vợ ông Nguyễn Ngọc Doan - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng (mã TXM-HNX) đã bán hết 500 cổ phiếu. Ngày 18/3/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước, cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 135.820 cổ phiếu. Sở Giao dịch Chứng khoang Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) được niêm yết bổ sung 19.800.000 cổ phiếu với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 198.000.000.000 đồng. Đây là cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý chủ chốt và một số cổ đông lớn có đóng góp cho sự phát triển của công ty. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) được niêm yết bổ sung 192.260 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2008 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 1.922.600.000 đồng. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HNX) được niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 3.750.000.000 đồng. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) được niêm yết bổ sung 3.721.240 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 37.212.400.000 đồng. Theo Nguyệt Ánh - VnEconomy