24H.COM.VN - Những thông tin đáng chú ý ngày 30/9/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.