Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tin vắn DNNY tại HNX ngày 20/7/2009

Báo Đầu Tư Chứng Khoán
Gốc

(ĐTCK-online) Những thông tin đáng chú ý liên quan đến một số doanh nghiệp niêm yết tại Sở GDCK Tp Hà Nội được cập nhật ngày 20/7/2009

- CTCP Sữa Hà Nội (HNM) vừa có thông báo về việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng là thành viên HĐQT từ ngày 15/7 và bổ nhiệm bà Hồng giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Trần Đăng Tuấn từ ngày 1/8. - Bà Hoàng Thị Mận, thành viên Ban kiểm soát CTCP 482 (B82) đăng ký bán toàn bộ 5.700 cổ phiếu B82 nắm giữ nhưng đã không thực hiện được. Sau giao dịch bà Mận nắm giữ 5.700 cổ phiếu B82. - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Sách giáo dục tại Tp HCM (SGD) dự kiến bán 29.100 cổ phiếu trong tổng số 419.100 cổ phiếu SGD nắm giữ từ ngày 22/7 đến ngày 22/8. Qua đó giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SGD từ 27,94% xuống 26% (390.000 cổ phiếu). - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Sách giáo dục tại Tp Hà Nội (EBS) đăng ký bán 256.000 cổ phiếu trong tổng số 2.042.100 cổ phiếu EBS nắm giữ từ ngày 22/7 đến ngày 22/8. Qua đó, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu EBS giảm từ 39,96% xuống còn 34,95% (1.786.100 cổ phiếu). - Nhà xuất bản Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Sách Đại học và dạy nghề (HEV) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu trong tổng số 510.000 cổ phiếu HEV nắm giữ từ ngày 22/7 đến ngày 22/8. Sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HEV giảm từ 51% xuống còn 26% (260.000 cổ phiếu). - Nhà xuất bản Giao dục Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Sách Giáo dục tại Tp Đà Nẵng (DAE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu trong tổng số 627.761 cổ phiếu DAE nắm giữ từ ngày 22/7 đến ngày 22/8. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu DAE từ 41,89% xuống còn 38,5% (577.761 cổ phiếu).

Nguồn ĐTCK: http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=21543