VN tham gia trưng bày trên website của Hiệp hội Bảo tàng Á - Âu tại địa chỉ http//masterpieces.asemus.museum - tin từ BT Mỹ thuật VN ngày 11.4.