Gần 40.000 người đã tuần hành ở Thủ đô London (Anh) để bày tỏ sự tức giận đối với những tổn thất mà họ phải gánh chịu trong khủng hoảng tài chính.