Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tin vắn

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Nhật Bản Ngày 1-10, nước này bắt đầu tiến trình tư nhân hóa nghành bưu chính. Trong 10 năm đầu, cơ quan bưu chính nhà nước sẽ được tổ chức thành 4 công ty cổ phần. Cung cấp cả dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, giao nhận thư và buôn bán cổ phiếu OTC.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2007/10/123373