Tin vắn

Gốc
TT - *Kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương sẽ nâng lên. UBND TP.HCM thống nhất điều chỉnh nâng mức sàn kinh phí vận động xây dựng nhà tình nghĩa từ 18 triệu lên 30 triệu đồng/căn và nhà tình thương từ 8 triệu lên 15 triệu đồng/căn.

Tin nóng

Tin mới