Tin vắn

Do tính cấp bách của dự án, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã chấp thuận phân bổ nguồn vốn xây dựng mạng lưới cấp nước cấp 1, 2 cho khu vực quận 9 để tiếp nhận và tiêu thụ nguồn nước của dự án BOO nước Thủ Đức

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/6/157208