Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tịnh Biên nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, huyện Tịnh Biên đã triển khai nhiều mô hình cải cách hành chính (CCHC) mang đến hiệu quả tích cực. Theo đó, huyện biên giới này đặt mục tiêu sẽ giảm thời gian, công sức, chi phí cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền.

Tịnh Biên nỗ lực thực hiện cải cách hành chính để phục vụ tốt người dân

Với điều kiện đặc thù của huyện biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, Tịnh Biên phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Hiện nay, huyện Tịnh Biên đang áp dụng những mô hình CCHC theo hướng “gần gũi, thiết thực”, phù hợp với điều kiện dân trí cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo đó, Huyện ủy, UBND Tịnh Biên xác định các mô hình CCHC phải đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, chứ không chỉ là những kế hoạch “nằm trên giấy”.

Từ năm 2018, Tịnh Biên đã triển khai “Kế hoạch 3 không” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn nhằm giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận thủ tục hành chính (TTHC). “Kế hoạch 3 không” gồm: “không viết”, “không nộp” và “không hẹn”. Với kế hoạch này, người dân khi đến bộ phận “Một cửa” để thực hiện TTHC sẽ được cán bộ hỗ trợ ghi hộ các biểu mẫu. Huyện đoàn Tịnh Biên phân công đoàn viên, thanh niên tình nguyện trực tại bộ phận “Một cửa” của huyện, xã để hỗ trợ người dân “không viết”. Sau khi viết xong các biểu mẫu cần thiết, cán bộ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ theo quy định sẽ tiếp nhận và viết biên nhận, phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Đoàn viên tình nguyện chỉ thực hiện viết hộ mà không ký tên thay. Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục phải ký tên hoặc điểm chỉ vào các loại giấy tờ.

Với mô hình “không nộp”, Tịnh Biên đã triển khai thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và dịch vụ bưu chính công ích. Khi công dân đến yêu cầu giải quyết các TTHC tại bộ phận “Một cửa”, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được hướng dẫn nộp hồ sơ thông qua hệ thống trực tuyến “Một cửa” của tỉnh. Đồng thời, Tịnh Biên đã thực hiện việc “không hẹn” (trả kết quả trong ngày) đối với các thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh và nhận được sự đồng tình cao của người dân. Bên cạnh đó, UBND huyện Tịnh Biên đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin vào nền hành chính, tiêu biểu là mô hình phòng họp “không giấy” giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao tính tương tác giữa các thành viên trong cuộc họp. Với những nỗ lực trong công tác CCHC, chỉ số CCHC năm 2018 của huyện Tịnh Biên được nâng lên hạng 3 cả tỉnh. Ngoài ra, UBND huyện cũng tổ chức hội thi tuyên truyền CCHC và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao thái độ phục vụ người dân, kỹ năng giao tiếp và văn hóa công sở.

Với những kết quả đạt được, UBND huyện Tịnh Biên xác định sẽ tiếp tục triển khai nhiều mô hình CCHC để phục vụ người dân tốt hơn và nâng cao chất lượng công việc. Trong đó, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện sẽ tăng cường xuống cơ sở, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Đồng thời, yêu cầu ngành chuyên môn quan tâm xử lý các trường hợp tồn đọng, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận “Một cửa” cấp huyện và cấp xã, thị trấn. Đặc biệt, UBND huyện sẽ tiếp tục phát triển “Kế hoạch 3 không”, thường xuyên kiểm tra công vụ và kiểm soát TTHC các xã, thị trấn. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản hệ điều hành VNPT-iOFFICE. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. Trong đó, huyện sẽ triển khai thực hiện Đề án thí điểm hỗ trợ chi phí bưu điện đối với TTHC và triển khai mô hình “khách hàng trong giải quyết TTHC”.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của Huyện ủy, UBND huyện, sự nghiêm túc của ngành chuyên môn và nỗ lực của các địa phương sẽ giúp cho công tác CCHC của huyện Tịnh Biên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Đó là nền tảng để huyện miền núi này xây dựng bộ máy hành chính công từng bước hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/tinh-bien-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-nguoi-dan-a257672.html