Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tỉnh Chămpasắc hỗ trợ người dân bị lũ lụt tại miền Trung

Gốc

Lãnh đạo tỉnh Chămpasắc của Lào muốn thông qua Tổng lãnh sự quán Việt Nam trao số tiền ủng hộ xây dựng 5 ngôi nhà đại đoàn kết cho người dân tại các tỉnh miền Trung bị thiệt hại trong trận lũ năm 2007.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245706/Default.aspx