Sáng 18-1, tại buổi tổng kết hoạt động của các hội văn học nghệ thuật (VHNT) TPHCM năm 2007 do Liên hiệp các hội VHNT TPHCM tổ chức, nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Chủ tịch hội, đã nhận xét, trong năm 2007, hoạt động VHNT TPHCM có sự phát triển cả về chất và lượng