Tính giá điện theo giờ: Khách hàng “chưa thông”

Gốc
Hanoinet - Về việc áp dụng tính giá điện theo giờ cao điểm, quan điểm của EVN là việc tính giá điện theo thời gian cao điểm hiện nay xuất phát từ biểu đồ thực tế của hệ thống.

Tin nóng

Tin mới