Tình... "giai cấp"

Hanoinet - Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong thế giới teen đã phân ra những cuộc tình có "giai cấp" hẳn hoi.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=50685