Tinh giản biên chế, Hải Dương sẽ giảm chi 465 tỷ đồng

Gốc
Theo kế hoạch, năm 2017, tỉnh Hải Dương sẽ sáp nhập 57 đơn vị sự nghiệp công lập có cùng nhóm nhiệm vụ xuống còn 30 đơn vị, chuyển đổi 5 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình doanh nghiệp (giảm 32 đầu mối).

Tinh giản biên chế, Hải Dương sẽ giảm chi 465 tỷ đồng - Ảnh 1

Đối với tinh giản biên chế, từ năm 2016 đến năm 2020, Hải Dương đặt mục tiêu tinh giản hơn 3.500 biên chế và tiến hành cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo hướng kiêm nhiệm, gọn nhẹ, hiệu quả.

Hải Dương yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm xây dựng đề án tinh giản biên chế hàng năm và phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hàng năm, UBND tỉnh sẽ tăng cường thanh, kiểm tra định kỳ.

Dự kiến việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế sẽ giúp Hải Dương giảm số chi ngân sách khoảng 465 tỷ đồng.

Thành Nam

Tin nóng

Tin mới