Tỉnh Hậu Giang làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Gốc
Chiều 13/4, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu đã đến làm việc tại tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng tỉnh Hậu Giang đã làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, chu đáo, đảm bảo đúng quy trình, thời gian luật định, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt về công tác chuẩn bị nhân sự đạt và vượt chỉ tiêu, phát huy được quyền dân chủ trong tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú… Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý tỉnh Hậu Giang cần lãnh đạo tốt công tác bầu cử, bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử; chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử. Tỉnh chú trọng tập huấn công tác tổ bầu cử, đảm bảo thạo việc, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử… Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo tiến độ luật định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang và các cấp đã tổ chức hiệp thương lần thứ hai và thống nhất danh sách số người ứng cử, trong đó, bầu cử đại biểu Quốc hội là 9 người (được bầu là 6); bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 97 người (được bầu là 50); bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 472 người (được bầu là 232); bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã là 3.805 người (được bầu là 2.063). Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Hậu Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 được tổ chức trong buổi sáng ngày 13/4/2011. Hội nghị đã thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Hậu Giang là 8 người, trong đó có 1 người tự ứng cử, 1 tái cử, 3 nữ và 1 trẻ tuổi. Trong 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên trẻ nhất là 30 tuổi, lớn tuổi nhất là 60 tuổi. Theo phân bổ của Trung ương, Hậu Giang được thành lập hai đơn vị bầu cử và được bầu 6 đại biểu Quốc hội (4 đại biểu của địa phương và 2 đại biểu Trung ương giới thiệu về). Danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 là 74 người, với 3 người tự ứng cử. Trong đó, nữ đạt trên 31%, trẻ tuổi đạt hơn 16%, ngoài Đảng đạt tỷ lệ gần 15%, dân tộc trên 8% và tôn giáo hơn 4%. Số đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang là 12 đơn vị với số đại biểu được bầu là 50 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cấp huyện, xã sẽ được tổ chức trước ngày 15/4… Theo chương trình trình làm việc, ngày 14/4, đoàn sẽ đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang./. (TTXVN/Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới