Doanh thu và lợi nhuận của nhóm công ty chứng khoán vẫn tăng khá tốt so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thực tế từ đầu năm, nhóm này vẫn chưa có một đợt sóng thật sự. Liệu với các số liệu kết quả kinh doanh dưới đây, các cổ phiếu chứng khoán có thể sẽ khuấy động thị trường từ nay đến cuối năm.

Tinh hinh kinh doanh cua 30 cong ty chung khoan quy III/2016 - Anh 1

MAI HƯƠNG - CƯỜNG TRƯƠNG

Mai Hương - Cường Trương