Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Kinh tế - xã hội cả nước tháng 10 và 10 tháng năm 2022 tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Tình hình sản xuất nông nghiệp.

Tình hình sản xuất nông nghiệp.

Tình hình sản xuất công nghiệp và đăng ký kinh doanh.

Tình hình sản xuất công nghiệp và đăng ký kinh doanh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 và xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 và xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2022.

Vận tải hành khách và hàng hóa, khách du lịch 10 tháng năm 2022.

Vận tải hành khách và hàng hóa, khách du lịch 10 tháng năm 2022.

NGUỒN: TỔNG CỤC THỐNG KÊ.

Thái Nhung