Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Về ưu điểm:

- HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND (thành phố và cấp huyện), các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo pháp luật quy định. Công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND đảm bảo được thực hiện sớm và chu đáo. Các kỳ họp của HĐND các cấp diễn ra đảm bảo nội dung theo quy định do thường trực HĐND các cấp có sự chủ động trong việc chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN các cấp và các cơ quan, đơn vị hữu quan trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND các cấp.

- Chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp được HĐND, thường trực HĐND các cấp quan tâm, chú trọng, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng đi vào đúng thực chất, các vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại các kỳ họp được UBND các cấp quan tâm, chỉ đạo thủ trưởng các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc. Nội dung giám sát có trọng tâm, các kiến nghị của các đoàn giám sát có tính sát hợp với tình hình thực tế, được các đơn vị được giám sát thực hiện nghiêm túc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị được giám sát.

- Chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND các cấp ngày càng được nâng cao. Nghị quyết của HĐND các cấp đảm bảo được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến và hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, có tính khả thi cao, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành phố.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện thường xuyên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thường trực HĐND, UBND các cấp, các ngành, các địa phương xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm thực hiện tốt nhằm giải quyết cơ bản các vấn đề bức xúc của cử tri đặt ra.

- Ý thức, nhận thức cũng như trách nhiệm của cá nhân từng đại biểu HĐND ngày càng được nâng cao, đại biểu HĐND thành phố phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động và thực hiện tốt vai trò của người đại biểu. Từ đó, hoạt động của HĐND thành phố từng bước được nâng cao, tạo được lòng tin của cử tri đối với hoạt động của các cơ quan dân cử.

(Còn tiếp)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tinh-hinh-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hdnd-cac-cap-tp-can-tho-nhiem-ky-2016-2021-a132839.html