Tình hình Zimbabwe căng thẳng sau bầu cử

ND - Theo Reuters, ngày 15-4, lực lượng an ninh Zimbabwe được huy động để đối phó cuộc tổng bãi công trên toàn quốc do Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập tổ chức, đòi Chính phủ nước này công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ngày 29-3.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119948&sub=82&top=45