“Tôi làm việc được 14 tháng thì công ty gặp khó khăn, phải cắt giảm lao động và giải thể bộ phận của tôi.

Do công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp nên phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động. Tôi chỉ được giải quyết 1 tháng lương chứ không phải tối thiểu là 2 tháng lương...”.

Trần Thị Hồng Duyên (Công ty Lam Kinh, quận 4, TP HCM)

Tinh lai tro cap mat viec - Anh 1

Ông Lê Văn Khoa, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được thắc mắc của người lao động, chúng tôi đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng và được biết trong trường hợp người lao động có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc ít hơn 18 tháng thì người sử dụng lao động phải chi trả ít nhất bằng 2 tháng tiền lương. Chúng tôi sẽ tính lại trợ cấp cho cô Duyên đúng quy định.