Tỉnh lựa chọn thêm nhà cung cấp nước là đúng

Gốc
Nếu việc cấp nước không đảm bảo theo bản GGU và nhà máy lọc hóa dầu phải dừng vận hành vì lý do thiếu nước sẽ phát sinh thiệt hại về doanh thu khoảng 20 triệu USD mỗi ngày.

Tỉnh lựa chọn thêm nhà cung cấp nước là đúng - Ảnh 1

Theo dự kiến D.A lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ chạy thử vào tháng 11/2016. Ảnh: VT

Dừng vận hành 1 ngày mất 20 triệu USD

Ngày 10/10/2007, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn là 18.600ha, tổng nhu cầu cấp nước đến năm 2015 là 80.000m3 ngày/đêm; đến năm 2025 là 140.000m3/ngày/đêm. Hiện nay, KKT Nghi Sơn đã được Chính phủ đồng ý cho phép mở rộng lên 106.000ha nên nhu cầu cấp nước cho hoạt động của các D.A sẽ là rất lớn.

Ngoài ra, theo cam kết của Chính phủ đối với việc cấp nước cho D.A Lọc hóa dầu Nghi Sơn (GGU) tại Điều 6, Khoản 63: Chính phủ phải đảm bảo việc cấp các công trình cơ sở hạ tầng và các quyền của các bên nước ngoài được quy định rõ trong phụ lục C của GGU bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng, các công trình cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước, đổ thải, bảo trì). Chính phủ sẽ thu xếp để có sẵn một hệ thống cung cấp nước đã qua xử lý tại mặt bằng và nguồn cung cấp nước ổn định có khả năng cung cấp tối đa 15.000m3/ngày/đêm từ cuối tháng 12/2012 đến cuối tháng 12/2014 là 30.000m3/ngày/đêm. Lượng nước đã qua xử lý đầu vào tối đa theo thiết kế sẽ là 1.560m3/giờ; chất lượng nước sẽ theo quy phạm quốc gia về nước uống QCVN: 01:2009/BYT năm 2009.

Trước khi ký kết GGU, Chính phủ đã có văn bản giao UBND tỉnh Thanh Hóa làm chủ các hạng mục đền bù di dân, giải phóng mặt bằng, đường giao thông trong KKT và D.A hạ tầng các khu tái định cư phục vụ trực tiếp cho D.A NSRP theo quy định hiện hành. Đối với cung cấp nước, Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp cung cấp nước sạch đến hàng rào nhà máy phục vụ D.A.

Nếu việc cấp nước không đảm bảo theo bản GGU và nhà máy lọc hóa dầu phải dừng vận hành vì lý do thiếu nước sẽ phát sinh thiệt hại về doanh thu khoảng 20 triệu USD mỗi ngày. Khi đó, vấn đề khởi phát trách nhiệm bảo lãnh của Chính phủ theo GGU sẽ xảy ra và tỉnh Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn 1370/TTg ngày 21/8/2008.

Chủ trương lựa chọn thêm nhà cung cấp nước là đúng

Trước tình hình này, để đáp ứng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ phải đảm bảo nước phục vụ cho các D.A trong KKT Nghi Sơn, ngày 10/6/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định 1982/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư D.A hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn cho Liên danh Nhà đầu tư Tổng Cty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát (Cty Anh Phát) và Cty TNHH MTV Sông Chu (Cty Sông Chu). Đây là nhà cung cấp nước thứ 2 tại KKT Nghi Sơn. Theo đó, nhà đầu tư sẽ sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay tín dụng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để xây dựng hệ thống cấp nước thô 90.000m3/ngày/đêm và nhà máy nước sạch thứ 2 công suất 60.000m3/ngày/đêm. Giai đoạn 1 thực hiện đầu tư hoàn thành hệ thống cấp nước thô và nhà máy nước sạch 30.000m3/ngày/đêm. Nhà đầu tư sẽ thực hiện khởi công xây dựng giai đoạn 1 vào tháng 7/2016 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2016.

Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà cung cấp nước thứ 2, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận sự phản ứng gay gắt của Cty Bình Minh (nhà cung cấp nước thứ nhất) cho rằng: Việc chấp thuận chủ trương, lựa chọn nhà cung cấp nước thứ 2 của UBND tỉnh Thanh Hóa là chưa đánh giá hết thực tế khách quan nhu cầu về sử dụng nước của KKT Nghi Sơn. Việc nhà máy nước thứ 2 ra đời sẽ gây khó khăn cho nhà máy nước của Cty Bình Minh…

Để làm rõ những nội dung kiến nghị của Cty Bình Minh, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hà, Phó Trưởng Ban KKT Nghi Sơn. Ông Hà cho biết, sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 21/6, Ban KKT Nghi Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan họp, nghiên cứu đề nghị của Cty Bình Minh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế, lấy ý kiến đóng góp của các ngành, đơn vị liên quan, hội nghị đã đi đến thống nhất đưa ra lý do UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn thêm một nhà cung cấp nước thứ 2 là do: … D.A cấp nước thô giai đoạn 2, cấp suất 90.000m3/ngày/đêm vay vốn ADB cấp nước về hồ Đồng Chùa do Cty Sông Chu làm chủ đầu tư không đáp ứng được tiến độ yêu cầu. Khi liên doanh nhà đầu tư thực hiện tổ hợp D.A cấp nước thô và nước sạch sẽ có một số thuận lợi sau: Kế thừa được hồ sơ thiết kế từ D.A của Cty Sông Chu đã được thẩm định, phê duyệt (nếu nhà đầu tư khác thực hiện sẽ không kịp tiến độ do phải tiến hành khảo sát, thiết kế từ đầu).

Bên cạnh đó, nếu áp dụng hình thức này nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không phải tổ chức đấu thầu các gói tư vấn, thi công xây lắp. Cty Anh Phát được giao quản lý hồ Quế Sơn và khu công nghiệp (KCN) số 1 nên thuận lợi cho việc xây dựng nhà máy nước sạch và tuyển ống cấp nước sạch qua KCN số 1 để cấp cho D.A lọc hóa dầu và các D.A khác…

Như vậy, có thể khẳng định việc lựa chọn thêm nhà cung cấp nước thứ 2 của UBND tỉnh Thanh Hóa để thực hiện “xứ mệnh” đảm bảo nguồn nước cho các D.A nằm trong KKT Nghi Sơn là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, cam kết của Chính phủ về cung cấp nước cho lọc hóa dầu Nghi Sơn và các D.A khác trong KKT.

Văn Thanh

Tin nóng

Tin mới