Tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc

Gốc
Ngày 25/8, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc - Ảnh 1

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục tiếp tục có bước phát triển mới; triển khai đúng định hướng lãnh đạo của Đảng uỷ Tổng cục; đạt mục tiêu, yêu cầu và các chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Phong trào phát triển cả chiều rộng và chiều sâu bám sát chương trình công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị và phục vụ công tác chuyên môn ngày càng kịp thời, hiệu quả hơn; những mô hình cũ được duy trì với nội dung sâu sắc hơn, hình thức phong phú hơn; một số mô hình mới có tính sáng tạo được thiết kế và triển khai thực hiện bước đầu khẳng định được tính hiệu quả, hấp dẫn, thu hút được đoàn viên thanh niên và đông đảo cán bộ chiến sỹ tham gia.

Qua phong trào, ĐVTN đã trưởng thành về nhận thức, nhân cách và thể hiện sự trưởng thành đó qua hành động cụ thể hàng ngày, đặc biệt ở tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì An ninh Tổ quốc. Những kết quả, thành tích mà cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn Tổng cục An ninh đạt được đã góp phần không nhỏ vào thành tích xuất sắc của Tổng cục An ninh trong những năm qua.

Chương trình “Tuổi trẻ Tổng cục An ninh tiến quân vào khoa học công nghệ”, phong trào“Tuổi trẻ sáng tạo”… đã được cấp bộ Đoàn đẩy mạnh cả về số lượng, chất lượng và quy mô của các công trình, phần việc thanh niên, với nội dung chủ yếu là nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khó hoạc công nghệ vào công tác An ninh góp phần giải quyết khâu yếu, việc khó, việc tồn động và nâng cao hiệu quả công tác cũng như cải cách hành chính trong các khâu, các lĩnh vực công tác của các đơn vị.

Tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc - Ảnh 2

Tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc - Ảnh 3

Một số hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Tổng cục An ninh nhiệm kỳ qua

Trong 5 năm qua, đã có 250 công trình, phần việc thanh niên được các cơ sở Đoàn đảm nhận thực hiện và bàn giao, ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nghiệp vụ trong Tổng cục. So với nhiệm kỳ trước, tăng 45 công trình, phần việc, trong đó, có 5 công trình được Trung ương Đoàn tuyên dương là “Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc”.

Toàn Đoàn Tổng cục An ninh đã có 378 lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng trong các dịp sơ kết, tổng kết năm, chuyên đề công tác, phong trào đoàn và trong đấu tranh chuyên án; 5 lượt tập thể được Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thanh thiếu nhi. Phân loại hàng năm có 95% tổ chức cơ sở Đoàn đạt danh hiệu vững mạnh; 75% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc.

Theo đại uý Trần Trọng Nguyên, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Tổng cục An ninh đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì An ninh Tổ quốc”, nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Tổng cục tập trung triển khai sâu rộng, đa dạng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các phong trào thi đua, phong trào hành động của Đoàn từ cơ sở, phát huy mạnh mẽ tài năng, trí tuệ, sức trẻ, sức sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và Tổng cục, tạo cơ hội, môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tập trung vào đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với hai nội dung chính là đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên và thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học.

Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị, của Tổng cục. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp về công tác thanh niên, công tác chăm lo, bồi dưỡng, hỗ trợ ĐVTN trong công tác và cuộc sống.

Tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc - Ảnh 4

Tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc - Ảnh 5

Tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc - Ảnh 6

Một số hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Tổng cục An ninh

Nguyễn Minh

Tin nóng

Tin mới