Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Tỉnh, trong đó có Dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 8 xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng, bảo đảm phù hợp quy hoạch và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

Dự án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội 8 xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn kết quần thể Khu di tích với phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đảm bảo hạ tầng thiết yếu phục vụ giáo dục, đào tạo; cải thiện giao thông và góp phần kết nối các di tích liên quan tới thời đại Hùng Vương và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Về quy mô đầu tư, xây dựng lớp học, nhà điều hành, công trình phụ trợ trường mầm non, trường tiểu học, nhà văn hóa; xây dựng đường bê tông xi măng; trùng tu đền là di tích lịch sử cấp quốc gia. Mỗi xã được đầu tư từ 2-4 công trình tùy theo điều kiện cụ thể.

Chí Kiên

Share on Tumblr