(CafeF) - Các chuyên gia nhắc nhở NĐT nên tránh bẫy tâm lý đầu tư vàng và diễn biến giá USD trong thời điểm cả vàng và USD đều tăng giá như hiện nay.