Tinh thần vì doanh nghiệp

Gốc
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến 2020. Theo đó, đến hết năm nay, Việt Nam phải đạt mức trung bình của các nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, với những chỉ tiêu cụ thể.

Tinh thần vì doanh nghiệp - Ảnh 1

Có thể thấy, chủ trương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp (DN) theo tinh thần liên tục, chủ động và thực chất đang là nhiệm vụ cấp bách, với thái độ cầu thị, vì DN của một Chính phủ làm đúng và làm tốt trách nhiệm quản lý của mình. Đây là một diễn biến mới trong quá trình cải cách - như một làn sóng xuất hiện từ năm 2016, đang tiếp tục cho đến thời điểm hiện tại. Chưa bao giờ làn sóng khởi nghiệp diễn ra mạnh mẽ như bây giờ, chứng tỏ sức sống, hiệu quả của công tác cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ DN của các cấp quản lý.

Dường như việc hỗ trợ DN không còn dừng lại ở một mức độ hay thời gian nào đó như giai đoạn trước đây, mà đã trở thành mục tiêu tối cao cho hành động để tận dụng thời cơ, rút ngắn thời gian thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nói như các chuyên gia thì đang có sự chuyển biến liên tục, trên diện rộng và chủ động của cả hệ thống cơ quan quản lý và công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN hoạt động hiệu quả là việc thường xuyên, không có điểm dừng - tất cả vì lợi ích của DN.

Như vậy, người dân, DN được hưởng thêm nhiều lợi ích, trên cơ sở minh bạch, nhanh gọn, chính xác, cũng như giảm tối đa các vấn đề tiêu cực. Trong một diễn biến mới nhất, một số chuyên gia vừa đưa ra nhận định rằng, rất có thể kết quả đăng ký thành lập DN năm 2017 sẽ bằng hoặc vượt số lượng DN thành lập mới của năm 2016, trên cơ sở đó sẽ xác lập một kỷ lục mới về vấn đề này…

Kính Lúp

Tin nóng

Tin mới