(HNMO) - Theo Ngân hàng Nhà nước, vào tuần qua, sau khi biên độ tỷ giá VND/USD được nới lên mức 5%, giao dịch trên thị trường ngoại tệ trở nên sôi động hơn.