Những nhà động vật học Thụy Điển cho thấy loài tinh tinh có thể bắt chước hành động ngáp của con người như phản ứng ngáp dây chuyền.

S.T