Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tỉnh Trà Vinh gắn đào tạo với giải quyết việc làm

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Trà Vinh hiện có đến 835 sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa tìm được việc làm, phần lớn là sinh viên cao đẳng và đại học ngành sư phạm, trong số này có 674 sinh viên ra trường năm 2008.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134418&sub=74&top=41