Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác dân vận các cơ quan, đơn vị LLVT giai đoạn 2013- 2018

Gốc
QĐND Online- Sáng 22-5, tại TP Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận các cơ quan, đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn giai đoạn 2013- 2018.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát các đơn vị trực thuộc quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình, cụ thể hóa quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.

Khen thưởng các cơ quan, đơn vị LLVT có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Các đơn vị LLVT trên địa bàn đã ký kết 165 chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ hằng năm với các tổ chức, đoàn thể. Cán bộ, chiến sĩ LLVT đóng quân trên địa bàn đã chung tay cùng các cấp ủy, Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp chung tay xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phòng, chống tệ nạn xã hội, củng cố mối đoàn kết nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân... Từ năm 2013- 2018, các cơ quan đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã huy động hàng vạn ngày công, 2.996 lượt phương tiện, ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo hơn 185 tỷ đồng; vận động 17.604 thanh niên lên đường nhập ngũ; vận động 937 hộ giáo dân hiến tặng 55.600m2 đất làm công trình phúc lợi, xây dựng nông thôn mới; vận động đồng bào dân tộc thiểu số không di cư trái pháp luật....

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các địa phương đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận. UBND Nghệ An đã trao Bằng khen tặng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2013- 2018.

Tin, ảnh: HOA LÊ