Tỉnh ủy Thái Bình xem xét việc sửa khai sinh để 'chạy hưu'

Gốc
Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình vừa cho biết, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp, xem xét lại trường hợp Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bùi Ngọc Hòa được sửa lại ngày tháng, năm sinh.

Tin nóng

Tin mới