Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tình yêu của cha

Gốc

Trong nhiều năm trời, tôi không hề nghĩ rằng cha tôi là một người dễ xúc động. Mặc dù ông đã 68 tuổi và người thấp bé, còn tôi cao lớn nhưng đối với tôi, ông vẫn là người khổng lồ.

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/230935.asp