[Kênh14] - Sự thật thì anh ta đã yêu 1 lúc 2 người và lừa dối mình 2 lần liền, để khi mỗi lần mình nhớ tới lại như vết dao cứa sâu vào lòng...