Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tình yêu nghề nghiệp và chỗ đứng của phê bình văn học

Gốc

ND – Theo tác giả Hoàng Hoài Trinh, vấn đề then chốt vẫn là việc xác lập chỗ đứng của phê bình trong đời sống văn học và tình yêu nghề nghiệp của những tác giả lấy phê bình làm nghề nghiệp của đời mình.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114634&sub=134&top=43