TIP: 02/11 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:0.5

Gốc
Thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP) sẽ trả cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:0.5 (người sở hữu 1 cp được nhận 0.5 cp mới). Ngày GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng sẽ là 02/11/2015.

Phạm Trần

Tin nóng

Tin mới