TKC giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Gốc
(ĐTCK) Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán khi soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013, liên quan đến khả năng thu hồi công nợ thi công công trình Hoàng Tháp Plaza, CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC) cho biết, Công ty đã dừng thi công công trình này và lập báo cáo quyết toán khối lượng thi công.

Theo đó, giá trị xây dựng công trình ghi nhận đến 30/6/2013 là hơn 41,9 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Hoàng Tháp đã ứng cho công trình này hơn 24,8 tỷ đồng. Đến nay, do chưa thống nhất giá trị khối lượng thi công, nên CTCP Đầu tư Hoàng Tháp chưa ký biên bản nghiệm thu quyết toán và chưa thanh toán nốt phần giá trị thi công cho TKC. Do đó, TKC đã khởi kiện CTCP Đầu tư Hoàng Tháp và Tòa án nhân dân Quận 7, TP. HCM đang xử lý vụ kiện. Vì diễn biến này, TKC chưa xử lý phần giá trị có thể tổn thất nêu trên, nên kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Theo báo cáo soát xét, 6 tháng đầu năm 2013, TKC đạt 165 tỷ đồng doanh thu, lỗ 8 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới