(NDH) Bà Ngô Thị Ngọc Quyên - vợ ông Liu Chien Lin, Ủy viên HĐQT của CTCP Công Nghiệp Tung Kuang (mã TKU - HNX) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu.

Bà Quyên đã đăng ký mua 600.000 cổ phiếu TKU để tăng số lượng sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 8/10 đến 6/11/2014 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, bà Quyên đang nắm giữ 227.975 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,94% vốn của TKU.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu TKU bình quân dao động trong biên độ 8.000 – 10.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 0.708 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 6,1 triệu đồng/phiên.

Bình Minh - NDH