Nếu trường hợp đánh giá cho thấy việc xuất khẩu mang lại lợi ích cao hơn, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ nhất trí cho phép Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) xuất khẩu 2 triệu tấn than trong năm 2017.

TKV co the duoc xuat 2 trieu tan than Vang Danh - Uong Bi trong nam 2017 - Anh 1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản trả lời về kế hoạch xuất khẩu than giai đoạn 2017-2020 của TKV và Tổng công ty Đông Bắc.

Theo đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, Bộ này thống nhất với Bộ Công Thương về kế hoạch số lượng, chủng loại than xuất khẩu giai đoạn 2017-2020 của TKV và Tổng công ty Đông Bắc.

Tuy nhiên, đề nghị của Bộ Công Thương lưu ý về đề nghị của TKV xuất khẩu năm 2017 với 2 triệu tấn than cám 4b.3, 51.3 và 5b.3 thuộc khu vực Vàng Danh (Uông Bí) có hàm lượng lưu huỳnh cao, chất bốc thấp, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, hiện nhu cầu thị trường trong nước vẫn sử dụng được loại than này, do đó đề nghị Bộ Công Thương bổ sung đánh giá lợi ích xuất khẩu so với tiêu thụ trong nước.

“Trường hợp đánh giá cho thấy việc xuất khẩu mang lại lợi ích cao hơn, Bộ Kế hoạch Đầu tư thống nhất việc cho phép TKV xuất khẩu 2 triệu tấn than cám trong năm 2017”, văn bản của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị TKV và Tổng công ty Đông Bắc tập trung chế biến những chủng loại than mà thị trường trong nước có nhu cầu sử dụng. Về lâu dài, cần phải có phương án khai thác hợp lý phù hợp với đặc điểm phân bố trữ lượng, tài nguyên than đồng thời có thể lưu trữ cho nhu cầu sau năm 2020.

Về thực trạng tiêu chuẩn than trong nước được ban hành ở một số quy định khác nhau làm hạn chế hiệu quả công tác quản lý chất lượng than do đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị Bộ Khoa học công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu ban hành quy định tiêu chuẩn than Việt Nam thống nhất phù hợp với mục tiêu sử dụng than trong nước.

Trước đó, đại diện TKV từng cho biết, với lượng than tại Vàng Danh, Uông Bí có hàm lượng lưu huỳnh cao, chất bốc thấp chưa xuất khẩu được thời gian vừa qua, TKV đã nhập khẩu than chất bốc cao, lưu huỳnh thấp để có thể trộn và đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến 15/9, tổng lượng nhập khẩu than đá đạt 10,1 triệu tấn với kim ngạch 629,5 triệu USD. Như vậy nhập khẩu than hiện đã “vỡ kế hoạch” 7 triệu tấn so mốc dự báo 3,1 triệu tấn do Bộ Công Thương đưa ra đầu năm 2016.

Nguyễn Thảo