Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TKV và định hướng sản xuất xanh

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, với nhiều lĩnh vực như khai khoáng, sản xuất điện, vật liệu nổ công nghiệp… những lĩnh vực sản xuất tác động ảnh hưởng đến môi trường, do vậy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam luôn quan tâm chú trọng thực hiện công tác môi trường, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thực hiện tốt chiến lược.