Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TKV về đích trước hạn nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới hết năm 2022, tuy nhiên các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã vượt đích.

Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2022. Theo đó, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt có nhiều chỉ tiêu chủ chốt đã về đích sớm so với kế hoạch cả năm.

Cụ thể, tháng 11/2022, sản lượng than nguyên khai đạt 2,92 triệu tấn, bằng 7,5% kế hoạch năm. Than tiêu thụ 4,04 triệu tấn, đạt 9,4% kế hoạch năm. Nhập khẩu than là 665 ngàn tấn, đạt 14 % kế hoạch.

Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi 113.500 tấn đạt 8,7 % kế hoạch. Tiêu thụ alumin là 113.080 tấn đạt 8,7% kế hoạch năm. Sản xuất tinh quặng đồng là 9.030 tấn đạt 9% kế hoạch. Kẽm thỏi sản xuất 1.010 tấn đạt 8,2% kế hoạch. Phôi thép 18.760 tấn đạt 8,5% kế hoạch.

Sản xuất điện và tiêu thụ điện 683 triệu kWh đạt 7,1 % kế hoạch. Sản xuất thuốc nổ 6.000 tấn đạt 7,8 % kế hoạch; tiêu thụ thuốc nổ 10.000 tấn đạt 8,7 % kế hoạch năm.

Sản xuất Amon Nitrat 8.000 tấn bằng 4,2 % kế hoạch năm; Tiêu thụ ước đạt 11.000 tấn đạt 5,8 % kế hoạch năm.

Tính chung 11 tháng, kế hoạch sản xuất của Tập đoàn cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất: 36,5 triệu tấn, đạt 93,4% kế hoạch năm, bằng 101% so với cùng kỳ năm trước, trong đó than sạch thành phẩm: 38,79 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch năm và bằng 104% so cùng kỳ năm 2021; nhập khẩu than: 4,4 triệu tấn, đạt 92,5% so với kế hoạch năm; than tiêu thụ: 42,68 triệu tấn, đạt 99,3% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2021.

Với kết quả sản xuất tốt đã giúp doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn đạt khá. Cụ thể, 11 tháng năm 2022, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 146,8 nghìn tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, bằng 118,7% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu than đạt 89,2 nghìn tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch, bằng 121% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khoáng sản: 22,3 nghìn tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Nộp ngân sách Nhà nước đạt 19,7 nghìn tỷ đồng, bằng 109% so với kế hoạch và bằng 114 % so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng của TKV vượt mục tiêu kế hoạch

Kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng của TKV vượt mục tiêu kế hoạch

Theo dự kiến, kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2022 ở một số sản phẩm chủ yếu của TKV sẽ đạt và vượt chỉ tiêu. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất 39,84 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm, bằng 101 % so với cùng kỳ; Than sạch thành phẩm đạt 42,2 triệu tấn, đạt 108,6 % kế hoạch năm và bằng 102,8 % so cùng kỳ năm 2021.

Than tiêu thụ 47 triệu tấn, đạt 109,3% kế hoạch năm và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2021.

Sản xuất Alumin quy đổi 1,47 triệu tấn đạt 113,1 % kế hoạch và bằng 100,4 % so cùng kỳ năm 2021. Tiêu thụ Alumin 1,45 triệu tấn đạt 111,5 % kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ. Tinh quặng đồng sản xuất 105 nghìn tấn đạt 104,3% kế hoạch năm và bằng 104,7 % so với cung kỳ 2021; Đồng tấm sản xuất 30 ngàn tấn đạt 100 % kế hoạch năm và tăng 65% so cùng kỳ năm 2021; Tiêu thụ đồng tấm 33 ngàn tấn đạt 110 % kế hoạch tăng 153 % so cùng kỳ năm 2021...Sản xuất hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp 78 ngàn tấn, đạt 102% kế hoạch và bằng 93% cùng kỳ.

Với kết quả này, TKV dự kiến vượt chỉ tiêu cả năm với doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 170 nghìn tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch, bằng 122% so với 2021 (trong đó, doanh thu than đạt 106,5 nghìn tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch, bằng 131,5% so với năm trước).

Lợi nhuận dự kiến năm 2022 đạt trên 4,5 ngàn tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước khoảng 21,4 ngàn tỷ đồng bằng 118% so với kế hoạch và bằng 113% so với cùng kỳ.

PV